Servicii

Serviciile noastre

Siguranța căminului dumneavoastră este asigurată de calitatea și profesionalismul echipei DSF Project Rețele, pentru următoarele servicii:

01.
Proiectare și execuție Rețele Stradale Gaze Naturale
02.
Proiectare și execuție Instalații Utilizare Gaze
03.
Verificări și Revizii Tehnice Instalații Gaze Naturale

Proiectare Și Execuție Rețele Stradale Gaze Naturale

•Sistem de distribuție – rețea de distribuție, respectiv ansamblul compus din conducte, instalații de reglare-măsurare, aparate și accesorii, care funcționează la presiunea de lucru de pana la 6 bari inclusiv, cu excepția instalației de utilizare(Legea gazelor nr. 351/2004);

•Rețea de distribuție – ansamblul de conducte conectate între ele, inclusiv instalațiile și echipamentele aferente pentru vehicularea gazelor naturale în regim de presiune, conform reglementarilor tehnice specifice (Legea gazelor nr. 351/2004);

•Branșament – conducta de legătură, prin care circulă gaze naturale nemăsurate din conducta de distribuție până la ieșirea din robinetul de branșament, respectiv stația sau postul de reglare. (Codul Tehnic al sectorului gazelor naturale);

•Personalul autorizat de către A.N.R.E./I.S.C.I.R. cu experienţă de peste 15 ani în domeniul gazelor naturale, se remarcă prin activitatea de execuţie şi proiectare a peste 35 km de reţea de distribuție gaze naturale, peste 3.000 de branşamente stradale.

Proiectare Și Execuție Instalații Utilizare Gaze
  • Instalația de utilizarereprezintă ansamblul conductelor de gaz, aparate și accesorii situat după stația sau postul de reglare și măsurare a debitului.
  • Anual firma noastră a proiectat și executat aproximativ 6.000 de instalții de utilizare.

Intervenții, Verificări și revizii rapide, conform normelor în vigoare

Verificările și reviziile tehnice fac parte din operațiile de exploatare și întreținere a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale și se efectuează în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

Verificarea tehnică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează:

a) periodic, la maximum 2 ani;

b) la cererea clientului final.

•Revizia tehnică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează:

a) periodic, la maximum 10 ani;

b) după întreruperea utilizării instalației de utilizare pentru o perioadăde timp mai mare de 6 luni;

c) după orice eveniment care ar fi putut afecta instalația de utilizare;

d) la cererea clientului final.

•Intervențiile echipelor noastre se fac întotdeauna cu respectarea prevederilor legislative în domeniu, legislatie emisă de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).